บริษัท ควินแอล (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ให้บริการจัดทำเว็บไซต์
โทร 0885577950, 0885577949, 0885981044, 0885981055
 • th

เว็บไซต์แพ็คเกจ


เว็บไซต์แพ็คเกจ

 

เปรียบเทียบแพ็คเกจ

เว็บสำเร็จรูปควินแอลทำให้ทุกอย่าง การันตีหน้า 1 Google

  • Web Start Up
  • 15,000 บาท/ปี

   • www.โดเมน.com/.net
   • สุดยอดเว็บสำเร็จรูป SEO/ Mobile Friendly
   • การันตีหน้าแรก Google
   • เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ไม่จำกัดฟรี
   • ไม่จำกัด อัตราการรับ-ส่ง ข้อมูล
   • ไม่จำกัด พื้นที่เว็บไซต์
   • ไม่จำกัด คำค้นรองที่เกี่ยวข้อง
   • Cloud Server (อเมริกา)
   • สถิติผู้เข้าชมผ่าน AW Stats
   • รองรับ 1 ภาษาไทย
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Web Professional
  • 18,000 บาท/ปี

   • www.โดเมน.com/.net
   • สุดยอดเว็บสำเร็จรูป SEO/ Mobile Friendly
   • การันตีหน้าแรก Google
   • เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ไม่จำกัดฟรี
   • ไม่จำกัด อัตราการรับ-ส่ง ข้อมูล
   • ไม่จำกัด พื้นที่เว็บไซต์
   • ไม่จำกัด คำค้นรองที่เกี่ยวข้อง
   • Cloud Server (อเมริกา)
   • สถิติผู้เข้าชมผ่าน AW Stats
   • รองรับ 1 ภาษาอังกฤษ
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Web Business
  • 28,000 บาท/1 ปี

   • www.โดเมน.com/.net
   • สุดยอดเว็บสำเร็จรูป SEO/ Mobile Friendly
   • การันตีหน้าแรก Google
   • เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ไม่จำกัดฟรี
   • ไม่จำกัด อัตราการรับ-ส่ง ข้อมูล
   • ไม่จำกัด พื้นที่เว็บไซต์
   • ไม่จำกัด คำค้นรองที่เกี่ยวข้อง
   • Cloud Server (อเมริกา)
   • สถิติผู้เข้าชมผ่าน AW Stats
   • รองรับ 2 ภาษา ไทยและอังกฤษ 
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา

เว็บสำเร็จรูปแบบไม่การันตีอันดับ Google

  • Web Free
  • ทดลองฟรี 30 วัน

   • www.quinl.com/name
   •   สุดยอดเว็บไซต์ SEO/ Mobile Friendly
   •  ลงข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ด้วยตัวเอง 20 สินค้า
   •  อัตราการรับ-ส่ง ข้อมูล 1Gb
   •  พื้นที่เว็บไซต์ 50Mb
   • Cloud Server (อเมริกา)
   • สถิติผู้เข้าชมผ่าน AW Stats
   • รองรับ 1 ภาษา ไทยหรืออังกฤษ  
  • สมัครใช้บริการ
  • Web Dee Dee
  • 2,900 บาท/1 ปี

   • www.โดเมน.com/.net
   • สุดยอดเว็บไซต์ SEO/ Mobile Friendly
   •  ฟรีลงข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ 1 ครั้ง 50 สินค้า
   •  อัตราการรับ-ส่ง ข้อมูล 1GB
   •  พื้นที่เว็บไซต์ 100Mb
   • Cloud Server (อเมริกา)
   • สถิติผู้เข้าชมผ่าน AW Stats
   • รองรับ 1 ภาษา ไทยหรืออังกฤษ
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Web Super
  • 7,500 บาท/1 ปี

   • www.โดเมน.com/.net
   • สุดยอดเว็บไซต์ SEO/ Mobile Friendly
   •  ฟรีลงข้อมูลและออกแบบเว็บไซต์ไม่จำกัด
   • ไม่จำกัด อัตราการรับ-ส่ง ข้อมูล
   • ไม่จำกัด พื้นที่เว็บไซต์
   • Cloud Server (อเมริกา)
   • สถิติผู้เข้าชมผ่าน AW Stats
   • รองรับ 1 ภาษา ไทยหรืออังกฤษ
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา

 

แพ็คเกจเสริมโฆษณา Google Adwords

 

  • Adwords Start Up
  • 3,900 บาท/3 เดือน

   • ค่าคลิกขั้นต่ำ 3,000 บาท/เดือน
   • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ
   • สร้างและเปลี่ยนคีย์เวิร์ดในการค้นหาไม่จำกัด
   • กำหนดช่วงเวลาในการแสดงโฆษณา
   • มีระบบตรวจสอบการทำโฆษณาได้ทุกวัน
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Adwords Professional
  • 6,900 บาท/6 เดือน

   • ค่าคลิกขั้นต่ำ 3,000 บาท/เดือน
   • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ
   • สร้างและเปลี่ยนคีย์เวิร์ดในการค้นหาไม่จำกัด
   • กำหนดช่วงเวลาในการแสดงโฆษณา
   • มีระบบตรวจสอบการทำโฆษณาได้ทุกวัน
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Adwords Business
  • 12,900 บาท/1 ปี

   • ค่าคลิกขั้นต่ำ 3,000 บาท/เดือน
   • วิเคราะห์คีย์เวิร์ดโดยผู้เชี่ยวชาญ
   • สร้างและเปลี่ยนคีย์เวิร์ดในการค้นหาไม่จำกัด
   • กำหนดช่วงเวลาในการแสดงโฆษณา
   • มีระบบตรวจสอบการทำโฆษณาได้ทุกวัน
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา

แพ็คเกจเสริมโฆษณา Facebook Advert

  • Face Start Up
  • 3,900 บาท/2 เดือน

   • วิเคราะห์และสร้างแคมเปญโฆษณา 2 แคมเปญ
   • เลือกรูปแบบโฆษณา Page Like/Boost Post/click to Website
   • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
   • ออกแบบภาพโฆษณา 2 ภาพ
   • เติมเงินขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)
   • ค่าบริการและค่าโฆษณาชำระก่อนเริมงาน 100%
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Face Professional
  • 10,900 บาท/6 เดือน

   • วิเคราะห์และสร้างแคมเปญโฆษณา 6 แคมเปญ
   • เลือกรูปแบบโฆษณา Page Like/Boost Post/click to Website
   • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
   • ออกแบบภาพโฆษณา 6 ภาพ
   • เติมเงินขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)
   • ค่าบริการและค่าโฆษณาชำระก่อนเริมงาน 100%
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา
  • Face Business
  • 19,900 บาท/1 ปี

   • วิเคราะห์และสร้างแคมเปญโฆษณา 12 แคมเปญ
   • เลือกรูปแบบโฆษณา Page Like/Boost Post/click to Website
   • กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไม่จำกัด
   • ออกแบบภาพโฆษณา 12 ภาพ
   • เติมเงินขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการ)
   • ค่าบริการและค่าโฆษณาชำระก่อนเริมงาน 100%
  • สั่งซื้อ/ขอใบเสนอราคา

ตัวอย่างโฆษณา Facebook

รับทำโฆษณาเฟซบุค โฆษณา facebookรับทำโฆษณา Facebook ตัวอย่างโฆษณาเฟซบุค

เงื่อนไขการให้บริการ Google AdWords

1. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการและค่างบประมาณที่ใช้สำหรับโฆษณา (ค่าคลิก) ก่อนเริ่มใช้บริการ 100%

2. ค่าบริการและงบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณาถือเป็นคนละส่วนกัน ลูกค้าสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้จากค่าบริการเท่านั้น โดยค่าบริการที่แสดงตามแพ็คเกจ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

3. ค่าคลิกที่เติมใน Google Account ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่ เว็บของสรรพากรไทยที่แสดงว่าไทยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน ที่นี่

4. งบประมาณสำหรับการลงโฆษณาจะคิดตามจริงจากระบบ Google AdWords สามารถกำหนด ควบคุมงบประมาณได้